• slider_pic_01.jpg
 • slider_pic_02.jpg
 • slider_pic_03.jpg
 • slider_pic_03b.jpg
 • slider_pic_04.jpg
 • slider_pic_05.jpg
 • slider_pic_06.jpg
 • slider_pic_07.jpg
 • slider_pic_08.jpg
 • slider_pic_09.jpg
 • slider_pic_10.jpg
 • slider_pic_11.jpg
 • slider_pic_12.jpg
 • slider_pic_14.jpg

exhibitions hilios elint

 

 
ΕL.Ι.Ν.Τ. 2008


Συμμετοχή της ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" στην ετήσια συνάντηση ναυτικής τεχνολογίας 2008 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων Ο.Λ.Π. - Μέγαρο Διοίκησης από Πέμπτη 27/11/08 έως Παρασκευή 28/11/08.
 
 
 
 
Μοιραστείτε το